Zapytanie ofertowe nr SF/POIR_1.1.1/1

posted in: Uncategorized 0

Szanowni Państwo,

W związku z ubieganiem się o dofinansowanie projektu przez SpaceForest Sp. z o.o. w ramach konkursu nr  5/1.1.1/2017 organizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 „Poddziałania 1.1.1. Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na przeprowadzenie usługi badawczo-rozwojowej w ramach projektu pt.”SIR – sterowalna i odzyskiwalna rakieta suborbitalna z silnikiem hybrydowym SF1000 bazującym na ekologicznych materiałach pędnych”.

Załączamy zapytanie ofertowe, w którym zamieszczone są wszelkie informacje na temat przedmiotu zamówienia realizacji usługi badawczo-rozwojowej, a także adresu, miejsca, terminu i sposobów złożenia oferty.

Integralną częścią zapytania ofertowego jest załącznik nr 1  – wzór formularza ofertowego

Serdecznie zapraszamy do składania ofert.

 

Z poważaniem,
SpaceForest Sp. z o.o.

 

 

Informacja o wyborze wykonawcy dotycząca zapytania ofertowego Nr SF/POIR_1.1.1/1

 

SpaceForest Sp. z o.o. informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania w ramach  zapytania ofertowego nr SF/POIR_1.1.1/1 z dnia 20.10.2017 dotyczącego wyłonienia wykonawcy realizującego usługi B+R w ramach projektu pt. “SIR – sterowalna i odzyskiwalna rakieta suborbitalna z silnikiem hybrydowym SF1000 bazującym na ekologicznych materiałach pędnych” wybrano podmiot:

Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego PAN

ul. J. Fiszera 14

80-231 Gdańsk

Wykonawca zostanie zaproszony na spotkanie w celu omówienia i podpisania umowy warunkowej na realizację zamówienia.

Informacja o wyborze oferty