SpaceForest sp. z o.o. realizuje projekt 

 „Opracowanie nowej technologii zautomatyzowanej produkcji podzespołów kompozytowych”

finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach konkursu 1/1.1.1/2021 Działanie 1.1 “Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowej i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”.

https://www.gov.pl/web/ncbr/konkurs-11112021-szybka-sciezka  

umowa nr POIR.01.01.01-00-0498/21

Wartość projektu netto: 6 114 312,51 zł

Kwota dofinansowania netto: 4 439 790,35 zł

Rozpoczęcie projektu: wrzesień 2021

Planowane zakończenie projektu: grudzień 2023

Celem projektu jest uzyskanie przez Wnioskodawcę zdolności wytwarzania podzespołów kompozytowych o symetrii obrotowej, w tym wielkogabarytowych zbiorników ciśnieniowych oraz kadłubów rakiet, a także unikalnych w skali świata ablacyjnych dysz i komór spalania silników rakietowych. Opracowane technologie zautomatyzowanej produkcji pozwolą na stworzenie niszowej oferty usług produkcji na zamówienie dla przemysłu lotniczego, kosmicznego, obronnego oraz jachtowego, a także zaspokojenie potrzeb własnych.