SpaceForest sp. z o.o. realizuje projekt na rzecz Bezpieczeństwa i Obronności Państwa

„Uniwersalny moduł inercyjnej nawigacji zliczeniowej (IMU) do układów sterowania
i naprowadzania rakiet”

finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu 1/SZAFIR/2020

https://www.gov.pl/web/ncbr/1szafir2020  

umowa nr DOB-SZAFIR/03/B/018/01/2021 

Projekt realizowany w konsorcjum:

  1. Politechnika Warszawska – lider konsorcjum
  2. SpaceForest sp. z o.o.
  3. Korbowo sp. z o.o.

Wartość projektu netto: 9 239 590, 00 zł

Rozpoczęcie projektu: czerwiec 2021

Planowane zakończenie projektu: maj 2024

Celem projektu jest opracowanie i przebadanie nowych modułów inercyjnej nawigacji zbliżeniowej (IMU) przeznaczonych do sterowania i naprowadzania rakiet. Rezultatem projektu ma być stworzenie podwalin do masowej i stosunkowo taniej produkcji IMU w Polsce, na początku z wykorzystaniem importowanych układów MEMS, które w przyszłości będą zastępowane polskimi.