Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim

W ramach projektu grantowego „Pomorski Broker Eksportowy – Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim”, SpaceForest  zrealizowała projekt pt.

„Promocja produktów oraz usług firmy SpaceForest Sp. z o.o. przez udział w międzynarodowych targach EuMW (European Microwave Week) w Paryżu, szansą na rozwój przedsiębiorstwa”.

W ramach projektu firma wystawiała się na wystawie EuMW (European Microwave Week) w Paryżu (Francja). Podczas targów SpaceForest prezentowała oprogramowanie do strojenia filtrów mikrofalowych (Filter Tuning Software) oraz najnowsze, autorskie rozwiązanie do automatycznego strojenia filtrów. Promowane były także nowe usługi związane z projektowaniem, prototypowaniem oraz wykonawstwem specjalistycznych obwodów elektronicznych, mikrofalowych i satelitarnych.

Projekt współfinansowany ze środków EFRR w ramach RPOWP na lata 2014-2020.

Wartość projektu 80 172,50 PLN , dofinansowanie z Funduszy Europejskich 39 223,75 PLN.